โรงพยาบาล หนองฉาง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 347 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์: 0-5653-1538-46