โรงพยาบาล บริษัท มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี จำกัด

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 9/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: 0-3621-8900-1