โรงพยาบาล บริษัท มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี จำกัด

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
9/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ :
0-3621-8900-1