สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หัวหน้าสำนักงาน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์: 0-5544-2618
โทรสาร: 0-5541-3784