วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 1 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์: 0-3570-4152