สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 120/1 ถนนบริรักษ์บำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์: 0-7641-3181-2
โทรสาร: 0-7641-3182