สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
120/1 ถนนบริรักษ์บำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ :
0-7641-3181-2
แฟกซ์ :
0-7641-3182