ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 346 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์: 0-4451-2700
โทรสาร: 0-4451-2959