ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิมาย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ถนนพิมาย-ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0-4428-7393