บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ขายปลีกกระจก

ที่อยู่: โรงงานระยอง 7/104 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์: 0-3895-6070-84
โทรสาร: 0-3895-6062
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00