วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 222 หมู่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์: 0-5441-0987
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน ระดับ ปวช. และ ปวส.