องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์: 0-4338-7079