สำนักงาน จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 129/2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0-7536-0045-50