สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศูนย์ราชการบ้านแสงดาว 486 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์: 0-5477-1616
โทรสาร: 0-5475-1359