วิทยาการจัดการเพชรเกษม โรงเรียน

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่: 3/22 ถนนเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม 10160
โทรศัพท์: 0-2811-2590-3
อีเมล: info@petkasem.ac.th
เว็บไซต์: www.petkasem.ac.th
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-19:00

สินค้าและบริการ

หลักสูตร ปวช. หลักสูตร 3 ปี เปิดสอน 3 สาขา -สาขาการบัญชี -สาขาการขาย -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตร ...