โรงพยาบาล เวียงแก่น

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์ :
0-5360-8146