โรงพยาบาล เวียงแก่น

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์: 0-5360-8146