ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: โรงฝึก 2 จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์: 0-4389-1486