ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเดียนสโตร์

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายหนังสือ

ที่อยู่ :
1/35-9 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์ :
0-2884-6871-2
แฟกซ์ :
0-2424-0152
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-19:00, เสาร์ เวลา 09:00-19:00

รายละเอียด

ร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไป