บริษัท เอส ดี เอ็ม จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องมือสำรวจและรังวัด

ที่อยู่: 1/285 หมู่ 9 อาคารเอสดีเอ็ม ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2582-3509
โทรสาร: 0-2582-3510
อีเมล: ratjit@sdm.th.com
เว็บไซต์: www.sdm.th.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเครื่องมือสำรวจ SOKKIA จำหน่ายเครื่องมือสำรวจ เช่น กล้องประมวลผลรวม กล้องวัดมุม กล้องระดับ สต...