บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด

หมวดหมู่ : น้ำมันพืช

ที่อยู่: โรงงาน 39/6 หมู่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2961-6040
โทรสาร: 0-2583-8208
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

น้ำมันพืช