มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซอย 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม
โทรศัพท์: 0-2275-2216
โทรสาร: 0-2275-2219
อีเมล: prutcc@utcc.ac.th
เว็บไซต์: www.utcc.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00