มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2275-2216
อีเมล :
prutcc@utcc.ac.th
เว็บไซต์ :
www.utcc.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปิดสอนระดับ 1.ปริญญาตรี 8 คน 40 สาขา 2.ปริญญาโท 23 สาขา