มูลนิธิกองทุนมันสำปะหลัง

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่ :
92/58 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์ :
0-2236-6874
เว็บไซต์ :
www.ttta-tapioca.org
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

เป็นมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือให้ทุนสำหรัยการทำมันสำปะหลัง