มูลนิธิกองทุนมันสำปะหลัง

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่: 92/58 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2236-6874
เว็บไซต์: www.ttta-tapioca.org
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

เป็นมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือให้ทุนสำหรัยการทำมันสำปะหลัง ...