มูลนิธิกองทุนมันสำปะหลัง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
92/58 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-2236-6874
---
www.ttta-tapioca.org
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

เป็นมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือให้ทุนสำหรัยการทำมันสำปะหลัง...