วัดป่ารวกใต้

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์: 0-5366-6995