โรงเรียน วัดเขียนเขต

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 43/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 0-2533-1119
โทรสาร: 0-2533-1286
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30