โรงเรียน วัดอ้อมใหญ่

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 23 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์: 0-2420-7553

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ...