โรงเรียน ชุมชนป้อมเพชร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ :
0-3524-1966
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00