บริษัท โพเดียม โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

ที่อยู่ :
39/5 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
0-3879-6481-7
แฟกซ์ :
0-3879-6488