โรงพยาบาล แสวงหา

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ 106 หมู่ 1 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์: 0-3569-5111
โทรสาร: 0-3569-5112