สำนักงาน เทศบาลตำบลสามเมือง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 54/5 หมู่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3528-0120