สำนักงาน จัดหางานจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 114 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์: 0-3641-2593