โรงเรียน การบินกำแพงแสน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ตู้กลาง ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
โทรศัพท์: 0-3438-3601-3