สำนักงาน ชลประทานปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: โครงการชลประทานก่อสร้างที่ 13 (วิทยุโทรศัพท์) 234 หมู่ 3 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์: 0-7333-5150