สำนักงาน ชลประทานปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 198 หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
โทรศัพท์: 0-7335-7091