วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร

หมวดหมู่ :


ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ หมู่ 8 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์: 0-7753-4278
โทรสาร: 0-7753-4277
Related Business Listings