วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ หมู่ 8 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์: 0-7753-4278