สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัด ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ :
0-5452-1043
แฟกซ์ :
0-5452-3631