สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์: 0-5452-1043
โทรสาร: 0-5452-3631