องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 1 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์: 0-5667-4227