โรงพยาบาล พิชัย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 138 ถนนพิชัย-บ้านแก่ง ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์: 0-5542-1145