ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
10 หมู่ 10 ถนนพาน-เชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ :
0-5395-8055