สำนักงาน สาธารณสุขกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์: 0-5350-5001