วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 191 หมู่ 4 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์: 0-5355-5018