หู ตา คอ จมูก คลินิคหมอวุฒิชัย

หมวดหมู่ : ศัลยแพทย์ตกแต่งแพทย์และศัลยแพทย์ปริญญา

ที่อยู่: 76 ถนนพญาลิไท อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5524-1331