หู ตา คอ จมูก คลินิคหมอวุฒิชัย

หมวดหมู่ : ศัลยแพทย์ตกแต่งแพทย์และศัลยแพทย์ปริญญา

ที่อยู่ :
76 ถนนพญาลิไท อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5524-1331