โรงพยาบาล นาหว้า

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 121 หมู่ 5 ถนนสุดใจ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
โทรศัพท์: 0-4259-7021-2