โรงพยาบาล ปทุมรัตต์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: 0-4358-7074