ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จตุรงค์นราโยธา

หมวดหมู่ : รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่: 411 ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์: 0-7352-1888
โทรสาร: 0-7352-1889
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

รับเหมาก่อสร้าง เฉพาะภาคใต้