ร้อยเอ็ด-ธนบุรี โรงพยาบาล

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด-ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับมาตรฐาน

ที่อยู่: 166 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์: 0-4352-7191-9
โทรสาร: 0-4352-7208-9