บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุ

ที่อยู่: 1191/6-7 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5521-8938
โทรสาร: 0-5521-8828
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00, เสาร์ เวลา 09:00-18:00