บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่: 161 ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2554-2000, 0-2554-2222
โทรสาร: 0-2512-2622
เว็บไซต์: www.unilever.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุปโภค-บริโภค

ตราสินค้า
โอโม่, บรีส, ออล, คอมฟอร์ท, ซันไลต์, วาสลีน, ซิตร้า, พอนด์ส, ลักส์, ลิปตัน, ซันซิล, ใกล้ชิด, แอ็กซ์, เรโซนา, เคลียร์, โดฟ, เบสท์ฟู้ดส์, คนอร์, วอลล์