โรงพยาบาล น้ำยืน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: แผนกเวชระเบียน 234 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์: 0-4537-1162