โรงพยาบาล เชียงคำ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 244 หมู่ 4 ถนนสิทธิประชาราษฏร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: 0-5445-1300-1