โรงพยาบาล แจ้ห่ม

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 195 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์: 0-5427-1005