โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 3 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
โทรศัพท์: 0-7739-9117
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:15

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ...