โรงเรียน กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
415/61 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-4531-5097-8
0-4528-3331
www.ubss.ac.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

รัฐบาล ม.1-ม.6...